בימים אלה מתעדכנת רשימת כל אותם האנשים אשר מאמינים בפועלינו, מתגייסים ותומכים

  

......ועד אז

תודה גדולה לכל אחד כזה באשר הוא

 

 

 

:אנו רוצים לסיים בציטוט קטן 

 

“When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed” 

Maya Angelou

 

 

קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE

הצפירה 19 (פינת יגיע כפיים)

             03-5276985