הפקות חיצוניות של הסטודנטים שלנו. כבוד

לחץ לצפיה בתמונות מהמיצג במוזאון א״י

לחץ לצפיה בתמונות מהמיצג במוזאון א״י

לחץ לצפיה בתמונות מפרס בראשית

לחץ לצפיה בתמונות מפרס בראשית

 

קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE

הצפירה 19 (פינת יגיע כפיים)

             03-5276985