מדיניות פרטיות באתר

 

האתר מתחייב לשמירת פרטיותך - הלקוח הגולש באתר האינטרנט שלה.

 

אנו לא מעבירים פרטים אישיים של לקוחותינו לגורמים אחרים ללא הסכמתם המוקדמת, למעט במקרי חירום או על פי חובה חוקית.

 

שימושך באתר זה מהווה הסכמתך למתן המידע הנדרש ולשימושו.

 

 

קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE

הצפירה 19 (פינת יגיע כפיים)

             03-5276985