PART-TIME מסלול

 

 

אורך: מותאם אישית

 

גיל: מגיל 18 ומעלה

 

חזון: לאפשר לסטודנטים למשחק מסלול על פי בחירה והתאמה אישית ללא ההתחיבות התלת שנתית

 

מסלול הפארט-טיים הוקם במיוחד עבור אלה אשר רוצים ללמוד במסלול התלת שנתי, אולם מסיבות אלו ואחרות, לא מתאפשר להם להתחייב

למסלול תלת שנתי ללימודי בוקר. לסטודנטים אלה, הרצון להיות שחקן הוא מעבר ללמוד בסדנת משחק אינסטנט זו או אחרת, מכיוון שהם 

רוצים לרכוש את הכלים אשר תלמידי המסלול התלת שנתי מקבלים

 

השתלבות במופעי ההפקות בהם משולבים תלמידי התלת -שנתי הינן על פי שיקולי ההנהלה

 

:PART-TIME רישום למסלול

 

 

שלב א׳

המועמד/ת יעבור אודישן מול קרן ידובסקי בו יציג המועמד/ת שני מונולוגים שונים (דרמטי / קומי) מכל מחזה או סרט או יצירה אישית שלו

 

שלב ב׳

שיחת ייעוץ עם צוות תההנהלה הבית ספרי, לבניית מערכת הלימודים באופן אשר יתאים אישית לאופי התלמיד, לשיעורים שהוא מעוניין בהם, ולתכיפות בה הוא מעוניין ללמוד

 

 

לקביעת מועד לבחינה הראשונה, יש להתקשר למשרד בית הספר בטלפון- 03-5276985

 

בנוסף, יש לשלוח את טופס ההרשמה (ראה קובץ להורדה) הממולא על ידך

 עם תמונת פספורט שלך אלינו למייל

 .עלות כל הבחינות וההרשמה - 450 ₪ לכיסוי עלויות המיון. סכום זה יקוזז רק במידה והתלמיד יתקבל וירשם

 

.נא לדייק ולהגיע לבחינות במועד ובשעה שיקבעו לך

לקביעת מועד לבחינה ראשונה, פרטים נוספים, הבהרות, שאלות ותשובות יש להתקשר

למזכירות הסטודיו בימים א'- ה' בין 09:00 –  ב19:00 
טל: 5276985– 03 

 

 

 

 

 

קרן ידובסקי סטודיו למשחק MOVE

הצפירה 19 (פינת יגיע כפיים)

             03-5276985